Tel. 505 426 697
e-mail:
lubelski@gastro-mark.pl

O firmie

Posiadamy wieloletnie do∂wiadczenie us≥ugowe, dostÍp do czÍ∂ci zamiennych oraz duŅe grono zadowolonych klientów. Firma powsta≥a w 2011 roku, za≥oŅycielem jest Marek Lubelski. ProwadzÍ serwis, który oferuje naszym klientom naprawy szerokiego wachlarza urzĪdzeŮ, oraz urzĪdzeŮ  sprzedanych przez mojĪ firmÍ. Specjalizacja piece konwekcyjno-parowe.

Szybko∂ś, profesjonalizm, jako∂ś - to nasze atuty. Wykwalifikowani technicy serwisu szkoleni w takich firmach jak: Krefft, Rieber, Irinox, Unox, Lainox, WMF, Rational, Kromet, Fagor, Olis, Kupersbusch, Elektrolux, Hendi, itp, oryginalne czÍ∂ci zamienne i nowoczesny sprzÍt diagnostyczny gwarantujĪ wysokĪ jako∂ś przeprowadzonej naprawy.
Doskona≥a lokalizacja pozwala nam dotrześ do naszych klientów w ciĪgu kilku godzin na terenie Warszawy, od momentu zg≥oszenia awarii.
Nasza oferta

Firma Gastro-Mark specjalizuje siÍ w  naprawie profesjonalnych urzĪdzeŮ gastronomicznych. Firma stanowi doskonale wykwalifikowany  zespó≥ fachowców potrafiacych naprawic kaŅde urzĪdzenie wszystkich czo≥owych firm w branŅy urzĪdzeŮ gastronomicznych .

Dodatkowym atutem jest nasza dyspozycyjno∂ś, mobilno∂ś i rzetelno∂ś, co w momencie wystapienia awarii pozwala nam na szybkĪ reakcjÍ i niezw≥oczne wyeliminowanie usterek i uruchomienie urzĪdzeŮ. Z doswiadczenia wiemy, Ņe ma to olbrzymie znaczenie dla naszych klientów.
PodsumowujĪc,jeŅeli majš paŮstwo problem z urzĪdzeniem prosimy o kontakt z nami, serwis odwiedzi paŮstwa niezw≥ocznie.Serwis pieców Rational
Cennik

stawka 1 - podstawowa
Praca wykonywana w godz. 8.00-18.00 od poniedzia≥ku do piĪtku: 100,00 z≥/h
stawka 2 = stawka 1 + 50%
Praca wykonywana w godz.18.00-22.00 od poniedzia≥ku do piĪtku i w soboty od 8.00-22.00: 150,00 z≥/h

stawka 3 = stawka 1 + 100%
Praca wykonywana w godzinach nocnych od 22.00-6.00 oraz w niedziele, ∂wiÍta i dni ustawowo wolne od pracy: 200,00 z≥/h

Dojazd do miejsca wykonywania us≥lugi w godz.8.00-22.00 od poniedzia≥ku do soboty: 60,00 z≥, poza teren Warszawy stawka za kilometr 1,20 z≥/km

Stawka za dojazd w godzinach nocnych oraz w niedziele,∂wiÍta i dni ustawowo wolne od pracy: 120,00 z≥, poza teren Warszawy stawka za kilometr 2,40 z≥/km